National Park Marathon

The Thy National Park, where Klitmøller is located, is a wonderful place to run, so the National Park Thy Marathon should be a great experience. It will be on Saturday, the 6th of September. The organizers are offering a full marathon (42 km), half marathon (21 km), 1/4 marathon (10 km), 1/8 marathon (5 km), a walking full marathon and a walking half marathon.  For more information, see the website.

Nationalpark Thy, hvor Klitmøller ligger, er et fantastisk sted at løbe, så Nationalpark Thy Marathon skulle være en stor oplevelse. Det vil ske på lørdag, den 6. September. Arrangørerne tilbyder en hel maraton (42 km), halvmaraton (21 km), 1/4 maraton (10 km), 1/8 maraton (5 km), en gå fuld maraton og en gå halvmaraton. For mere information, se hjemmesiden.

Der Nationalpark Thy breitet sich bis nach Klitmøller aus. Es ist ein wunderbarer Ort zum Spazierengehen und Wandern. Der Nationalpark Thy Marathon könnte ein tolles Erlebnis sein. Er findet am Samstag, dem 6. September statt. Die Veranstalter bieten einen vollen Marathon (42 km), einen Halbmarathon (21 km), einen 1/4 Marathon (10 km), einen 1/8 Marathon (5 km), sowie einen Geh-Marathon und einen halben Geh-Marathon an. Weitere Informationen finden Sie auf der website.

Klitmøller Røgeri

The Røgeri (fish smokehouse) is right down by the water. Nice, relaxing atmosphere. Try the fish dishes, or just have a beer or an ice cream. Or all of the above.  🙂

Røgeriet er ind i byen, lige tæt på vandet. Hyggelig sted. Smag fiskerettene, eller bare have en øl eller en is. Eller alle ovenstående.  🙂

Die Røgeri (Fischräucherei) befindet sich direkt am Wasser. Hier herrscht eine schöne und entspannte Atmosphäre. Probieren Sie die leckeren Fischgerichte, oder trinken Sie einfach nur ein Bier, oder essen Sie ein Eis. Oder einfach alles nacheinander.  🙂

 

Wave Star

Those interested in renewable energy should consider visiting the Wave Star Energy site in the harbor at Hanstholm. It is an experimental system designed to convert wave energy into electricity. The technology is tricky, in part because salt water is corrosive and off shore sites are difficult to service. The vision involves numerous floats going up and down with the waves with a windmill on top (see picture below). I wrote about my visit there (in English) on my other blog, New In Sustainability. The Wave Star site is here.  It’s worth taking a tour, or you can just see the site from the land by driving through the Hanstholm harbor area, past all the fishing boats and buildings towards the end. You can buy some fresh fish while you’re there. Continue reading Wave Star

Cafe N151

We dropped by Cafe N151 today in Klitmøller, and I must say, it is looking very cool.  You can check them out on this website or on Facebook at N151.

Vi kiggede forbi Cafe N151 i dag i Klitmøller, og det ser rigtig sejt ud. Du kan find dem på den her hjemmeside eller på Facebook ved N151.

Wir haben heute im Cafe N151 in Klitmøller vorbeigeschaut, und ich muss sagen, es ist sehr cool dort. Besuchen Sie das Café auch im Internet oder auf Facebook unter N151.

N151N151

Spar Supermarket

Oh, thank goodness for Spar!  Klitmøller’s local supermarket is open far more often than normal European supermarkets, including Sundays and public holidays (including Christmas). You can find whatever you need there, including toys and souvenirs.  To find the opening hours, you can drive on by (it’s located on the main road into town at Ørhagevej 71, Klitmøller, 7700 Thisted) or you can go to spar.dk/find-koebmand and enter post number 7700.

Åh, gudskelov for Spar! Klitmøllers lokale supermarked er åben meget oftere end normale europæiske supermarkeder, bl.a. på søn- og helligdage (også i julen). Du kan finde alt, hvad du har brug for, både dagligvarer, praktiske ting, legetøj og souvenirs. For at finde åbningstider, kan du køre den af ​​(det er placeret på den hovedvej ind til byen på Ørhagevej 71, Klitmøller, 7700 Thisted), eller du kan gå til spar.dk / find-koebmand og indtast postnummer 7700. 

Gott sei Dank gibt es den Spar-Markt! Der Supermarkt in Klitmøller hat viel großzügigere Öffnungszeiten als andere europäische Supermärkte, denn er ist auch sonn- und feiertags geöffnet (das gilt auch für Weihnachten). Sie finden dort alles, was Sie brauchen, einschließlich Spielzeug und Andenken. Um die Öffnungszeigen herauszufinden, fahren Sie einfach am Supermarkt vorbei (er liegt an der Hauptstraße, Ørhagevej 71, Klitmøller, 7700 Thisted), oder besuchen Sie die Webseite spar.dk/find-koebmand und suchen Sie nach der Postleitzahl 7700. Viele der Angestellten dort sprechen Deutsch!

Snedsted Sports and Swimming Halls

When our guests check in at the DanCenter office, they receive a card offering free admission to the Snedsted Sports, Swimming and Health Center.  We pay a yearly fee on behalf of our guests.

The center has a pool, warm water basin, and sauna. The opening times are here www.snedstedhallen.dk/svømmehal, but please note that the warm water basin is used for physiotherapy during the day so it is only open to the public in the evenings and on the weekends.  The fitness center has modern equipment, including treadmills and free weights. Opening times are here: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted is 27 kilometers (26 minutes) south of Klitmøller.  Drive south along the coast road (Route 181) for 14.5 km, then go to the left at route 571.  The address is Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Når vores gæster tjekker ind på Dancenter kontoret of får udleveret nøgler til huset, modtager de samtidig et adgangskort, der tilbyder gratis adgang til Snedsted Sports-, Svømme- og Sundhedscenter. Vi betaler et årligt gebyr på vegne af vores gæster.

Centret har en svømmehal, et varmtvandsbassin, en sauna of fitnesscenter. Åbningstiderne er her:  www.snedstedhallen.dk/svømmehal, men bemærk, at varmtvandsbassinet bruges til fysioterapi i løbet af dagen, så det er kun åbent for offentligheden om aftenen og i weekenden. Fitnesscentret har moderne udstyr, herunder løbebånd og vægte. Åbningstiderne er her: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted ligger 27 kilometer (26 minutter) syd ad Klitmøller.  Kør sud på Kystvejen (Rute 181) 14.5 km.  Drej til venstre på Rute 571.  Adressen er Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Wenn unsere Gäste bei DanCenter einchecken, erhalten sie u. a. eine Freikarte fürs Snedsted Sport-, Schwimm- und Gesundheitszentrum. Wir zahlen eine Jahresgebühr für unsere Gäste.

Das Zentrum verfügt über einen Pool, ein Warmwasserbecken und eine Sauna. Die Öffnungszeiten finden Sie hier:  www.snedstedhallen.dk/svømmehal. Beachten Sie aber, dass das Warmwasserbecken tagsüber für die Physiotherapie reserviert ist und nur in den Abendstunden und am Wochenende für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Das Fitnesscenter ist mit modernen Geräten ausgestattet, einschließlich Laufbändern und Hanteln. Die Öffnungszeiten finden Sie hier: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted liegt 27 Kilometer (26 Minuten) südlich von Klitmøller. Fahren Sie für 14,5 km entlang der Küstenstraße (Route 181) nach Süden, dann nach links auf die Route 571 abbiegen. Die Adresse ist Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Lobster House – Hummerhuset – Hummer Haus

Klitmøller features a new building along the beach promenade intended to unite the town with the sand, surf, beach and wind. It is called the Lobster House, because it was built on the site where lobsters used to be brought in.  The space is used for the local surf club, NASA, visitors and surf viewers.

For information about the architectural design, click here.

Klitmøller har en ny bygning langs strandpromenaden til formål at forene byen med sand, surf, strand og vind. Det kaldes Hummerhuset fordi det blev bygget på det sted, hvor de lokale fiskere landed hummere . Den plads anvendes af den lokale surfklub, NASA, besøgende og surfere.

For oplysninger om den arkitektoniske udformning, klik her.

In Klitmøller gibt es ein neues Gebäude an der Strandpromenade, das die Stadt mit dem Strand verbindet. Es heißt “Lobster House” (Hummer-Haus), weil es an der Stelle errichtet wurde, wo früher die Hummer an Land gebracht wurden. Das Haus wird vom örtlichen Surf-Club, der NASA, Besuchern und Surf-Interessierten genutzt.

Weitere Informationen über die Architektur des Gebäudes finden Sie hier.

Surf Conditions – Surfbetingelser – Surfbedingungen

What are the surf conditions like today in Klitmøller?  Check out this website: http://magicseaweed.com/Klitmoller-Surf-Report/161/

Hvad er surfbetingelserne i dag i Klitmøller? Tjek denne hjemmeside: http://magicseaweed.com/Klitmoller-Surf-Report/161/

Wie sind die Surfbedingungen heute in Klitmøller? Informieren Sie sich auf dieser Webseite: http://magicseaweed.com/Klitmoller-Surf-Report/161/