Category Archives: Relaxation

More Fishing Options

I wrote about some fishing options at klitmollerhus.com/fishing-options/. Here are a couple more:

They both sail out of Thyborøn.

Jeg skrev om nogle fiskeri muligheder på klitmollerhus.com/fishing-options/. Her er et par mere:

Begge to sejler ud af Thyborøn.

Ich schrieb über einige Fischer Angebot im klitmollerhus.com/fishing-options/. Hier sind ein paar mehr:

Beide segeln von Thyborøn.

Bike Rental in Klitmøller

Klitmøller Camping has bike rental. See http://klitmoller-camping.dk/Cykling.aspx.

I have tried to find other places that advertise online bike rentals. It really seems to be something missing from the area, but I can imagine it would be a good commercial investment. I hope an entrepreneur steps in to fill the gap. In the meantime, it’s probably worth bringing your own. We invested in a nice bike rack for the back of the car to bring our own back and forth.

Klitmøller Camping har cykeludlejning. Se http://klitmoller-camping.dk/Cykling.aspx.

Jeg har forsøgt at finde andre steder på internet, der reklamerer cykeludlejning. Det ser ud til at være noget der mangler fra området, men jeg kan forestille mig, det ville være en god kommerciel investering. Jeg håber, at en iværksætter kommer ind for at udfylde hullet. I mellemtiden er det en god ide at bringe dine egne cykler. Vi investerede i en god cykelholder til bagsiden af ​​bilen.

Es gibt einen Fahrradverleih bei “Klitmøller Camping”: http://klitmoller-camping.dk/Cykling.aspx.

Ich habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden, online Fahrräder zu leihen. Es scheint tatsächlich so, dass dies eine echte Marktlücke in der Gegend ist, es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, ein Geschäft aufzubauen. Ich hoffe, dass ein Unternehmer diese Situation erkennt und etwas unternimmt. Bis dahin lohnt es sich wahrscheinlich durchaus, die eigenen Fahrräder mitzubringen – wir haben daher in einen Fahrrad-Träger für unser Auto investiert.

Klitmøller Fitness is Open

To use the center, go to Spar and pay for a week minimum (150 kr.) and pay 100 kroner deposit. It’s got beautiful equipment. It’s such a great enhancement to the Klitmøller experience.

For at bruge centret, til Spar og betale for en uge minimum (150 kr.) og betale 100 kroner depositum. Udstyret et meget flot. Det er sikker en stor forbedring til den Klitmøller oplevelse.

Um das Fitness-Studio nutzen zu können müssen Sie sich im Spar-Markt von Klitmøller einen Zugang kaufen (mindestens 1 Woche für 50 Kronen, plus 100 Kronen Kaution). Das Studio hat gutes Equipment. Es ist eine wirkliche Bereicherung für Klitmøller.

Race to the Top of the Dune

Out at the beach? When you’re not sunbathing, collecting rocks, playing in the waves or building sand castles, you might try a race to the top of the dunes!

Ud på stranden? Når du ikke solbader, samler sten, leger i bølgerne eller bygger sandslotte, kan du prøve et kapløb mod toppen af klitterne!

Sie sind am Strand? Wenn Sie gerade mal nicht Sonnenbaden, Steine sammeln, zwischen den Wellen planschen oder Sandburgen bauen, können Sie auch ein Rennen die Dünen hinauf veranstalten!

Treasure Hunts by Geocaching

GeocacherHave you ever geocached? You need a GPS system that gives you coordinates (or get the app!). Then you look on the Thy Geocaching website, choose one, and walk off into nature with your GPS and the chosen coordinates. Once you find the treasure chest (usually a waterproof box containing a log book, a writing utensil and small trinkets), you sign the log, take a trinket and leave a trinket. You can then look it up on your computer or device to get more information about your treasure, such as who else has been there and where in the world they come from. It’s lots of fun and a great way to see the local environment.

Har du nogensinde været ud for at geocache? Man har brug for et GPS-system, der giver koordinater (eller få app’en!). Så kan man se på den Thy Geocaching website, vælge en, og gå ud i naturen med sin GPS system og de bestemte koordinater. Når man finder skattekisten (normalt en vandtæt æske, som indeholdender en logbog, en blyant og diverse små bytteting), underskriver man i logbogen, tager en lille ting og efterlader en lille ting. Man kan derefter slå det op på din computer eller smartphone for at få flere oplysninger om din skat, blandt andet hvem der ellers har været der, og hvor i verden de kommer fra. Det er meget sjovt og en fantastisk måde at se det lokale miljø.

Haben Sie schon mal Geocaching ausprobiert? Als erstes brauchen Sie ein GPS-Gerät, das Ihnen Ihre aktuellen Koordinaten anzeigt (oder holen Sie sich die App!). Dann gehen sie auf die Thy Geocaching website, suchen sich einen Cache aus, und starten – bewaffnet mit Koordinaten und GPS-Gerät – Ihre Wanderung in die Natur. Sobald sie den Schatz – genannt Cache, üblicherweise ein wasserdichtes Behältnis mit Logbuch, Stift und kleinen Schmuckgegenständen oder Andenken – gefunden haben, tragen Sie sich ins Logbuch ein, nehmen eines der Andenken und legen ein neues hinein. Mit Ihrem Computer oder Handy können sie dann online mehr über Ihre Trophäe erfahren, z. B. wer sonst noch den Cache gefunden hat, und wo Ihr Andenken herkommt. Geocaching macht riesig Spaß und ist eine gute Möglichkeit, die Gegend zu erkunden.

Cafe N151

We dropped by Cafe N151 today in Klitmøller, and I must say, it is looking very cool.  You can check them out on this website or on Facebook at N151.

Vi kiggede forbi Cafe N151 i dag i Klitmøller, og det ser rigtig sejt ud. Du kan find dem på den her hjemmeside eller på Facebook ved N151.

Wir haben heute im Cafe N151 in Klitmøller vorbeigeschaut, und ich muss sagen, es ist sehr cool dort. Besuchen Sie das Café auch im Internet oder auf Facebook unter N151.

N151N151

Snedsted Sports and Swimming Halls

When our guests check in at the DanCenter office, they receive a card offering free admission to the Snedsted Sports, Swimming and Health Center.  We pay a yearly fee on behalf of our guests.

The center has a pool, warm water basin, and sauna. The opening times are here www.snedstedhallen.dk/svømmehal, but please note that the warm water basin is used for physiotherapy during the day so it is only open to the public in the evenings and on the weekends.  The fitness center has modern equipment, including treadmills and free weights. Opening times are here: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted is 27 kilometers (26 minutes) south of Klitmøller.  Drive south along the coast road (Route 181) for 14.5 km, then go to the left at route 571.  The address is Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Når vores gæster tjekker ind på Dancenter kontoret of får udleveret nøgler til huset, modtager de samtidig et adgangskort, der tilbyder gratis adgang til Snedsted Sports-, Svømme- og Sundhedscenter. Vi betaler et årligt gebyr på vegne af vores gæster.

Centret har en svømmehal, et varmtvandsbassin, en sauna of fitnesscenter. Åbningstiderne er her:  www.snedstedhallen.dk/svømmehal, men bemærk, at varmtvandsbassinet bruges til fysioterapi i løbet af dagen, så det er kun åbent for offentligheden om aftenen og i weekenden. Fitnesscentret har moderne udstyr, herunder løbebånd og vægte. Åbningstiderne er her: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted ligger 27 kilometer (26 minutter) syd ad Klitmøller.  Kør sud på Kystvejen (Rute 181) 14.5 km.  Drej til venstre på Rute 571.  Adressen er Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Wenn unsere Gäste bei DanCenter einchecken, erhalten sie u. a. eine Freikarte fürs Snedsted Sport-, Schwimm- und Gesundheitszentrum. Wir zahlen eine Jahresgebühr für unsere Gäste.

Das Zentrum verfügt über einen Pool, ein Warmwasserbecken und eine Sauna. Die Öffnungszeiten finden Sie hier:  www.snedstedhallen.dk/svømmehal. Beachten Sie aber, dass das Warmwasserbecken tagsüber für die Physiotherapie reserviert ist und nur in den Abendstunden und am Wochenende für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Das Fitnesscenter ist mit modernen Geräten ausgestattet, einschließlich Laufbändern und Hanteln. Die Öffnungszeiten finden Sie hier: www.snedstedhallen.dk/MOTIONSLOKALER.

Snedsted liegt 27 Kilometer (26 Minuten) südlich von Klitmøller. Fahren Sie für 14,5 km entlang der Küstenstraße (Route 181) nach Süden, dann nach links auf die Route 571 abbiegen. Die Adresse ist Snedsted Hallen, Øster Alle 10, 7752 Snedsted.

Hurup Swimming & Wellness

Looking for some warmth and relaxation? Check out the Hurup swimming and wellness center. It is sooooo nice…..

The swimming side features:

 • a warm bath with periodic jets
 • a warm children’s pool full of toys and featuring a little slide
 • a bigger, cooler children’s pool for older kids
 • a 25 meter pool
 • a very nice, indoor water slide
 • a sauna
 • a roman bath

Prices are very reasonable.  For more information, see the Wellness Portal or Sydthy Svømmebad‘s site,

Looking for more luxury?  Check out the Wellness/spa side of the building.  It has a 700 m2 spa and wellness area with 4 saunas, a foot bath, a cold water room, an infrared sauna, an outdoor sauna, wood burning stove, Thai massage, hot stone massage, and more.  I’ve never been there, but my relatives say it’s just as wonderful as it sounds!  Prices and opening times can be found here.

Hurup is 40 km (38 minutes) south of Klitmøller.  The bath and wellness center’s address is Idrætsvej 5, 7760 Hurup Thy.

Leder du efter noget varme og afslapning? Prøv Hurup svømmebad og wellness-center. Det er sååå dejligt …..

Bygningen har to afdelinger. Badelandsafdeling siden har blandt andet:

 • et varmt bad med periodiske jets
 • en varm børnebassin fuld af legetøj og byder på en lille dias
 • en større, køligere børnebassin for ældre børn
 • en 25 meter pool
 • en meget rart, indendørs vandrutschebane
 • en sauna
 • et romersk bad

Priserne er rimelige. For mere information, se Wellness Portal eller Sydthy Svømmebads hjemmeside.

Leder du efter mere luksus? Prøv Hurups Wellness side af bygningen. Den har en 700 m2 spa-og wellness-område med 4 saunaer, fodbad, et koldt vand rum, en infrarød sauna, en udendørs sauna, brændeovn, Thai massage, hot stone massage og meget mere. Jeg har aldrig været der, men mine slægtninge sige, det er lige så fantastisk som det lyder! Priser og åbningstider kan findes her.

Hurup ligger 40 km (38 minutter) syd for Klitmøller. Badet og wellnesscenter adresse er Idrætsvej 5, 7760 Hurup Thy.

Auf der Suche nach etwas Wärme und Entspannung? Schauen Sie sich das Hurup Schwimm- und Wellness-Center an. Es ist sooooo schön …

Die Anlage hat zwei Bereiche. Für Schwimmer gibt es:

 • ein Warmwasserbecken mit Düsen, die von Zeit zu Zeit angehen
 • ein warmes Kinderbecken mit vielen Spielsachen und einer kleinen Rutsche
 • ein größeres, etwas kühleres Kinderbecken für die etwas älteren
 • ein 25-Meter Becken
 • eine sehr schöne Innen-Wasserrutsche
 • eine Sauna
 • ein römisches Bad

Die Preisesind sehr moderat. Mehr Informationen finden Sie im Wellness Portal oder auf der Seite von Sydthy Svømmebad.

Darf es etwas mehr Luxus sein? Dann gehen Sie in den Wellness/Spa-Bereich. Hier gibt es einen 700m² Spa- und Wellness-Bereich mit 4 Saunas, Fußbad, Kaltwasserraum, Infrarotsauna, Außensauna, Holzofen, Thai-Massage, Warmsteinmassage und vieles mehr. Ich selbst war noch nie dort, aber meine Verwandten sagen, es ist genauso wunderbar dort wie es klingt! Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Hurup liegt 40 km (38 Minuten) südlich von Klitmøller. Die Adresse des Bad- und Wellnesscenters ist Idrætsvej 5, 7760 Hurup Thy.